O webu


V České republice došlo v rámci transformace systému péče o ohrožené děti k zásadním změnám statutu náhradních rodičů - pěstounů. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí byla přijata s účinností od 1.1.2013 a náhradní rodiče se tím stali přímými účastníky trhu práce. S ohledem na tuto změnu musí pěstouni splnit několik zákonných podmínek a to mimo jiné absolvovat počáteční přípravu a každoroční průběžné vzdělávání.

Výkon pěstounské péče klade na rodiče zvýšené nároky a snižuje možnost uplatnění na "běžném" trhu práce. Zároveň však rodič výkonem PP získává určité kompetence, které při vhodném rozvinutí mohou naopak pomoci k získání i dalšího zaměstnání.

Projekt "Zvyšování kompetencí náhradních rodičů pro uplatnění na trhu práce" na tyto skutečnosti účinně reagoval přenosem know - how od zkušeného zahraničního partnera, kterým bylo a je slovenské občanské sdružení Pre rodinu.

Realizace projektu napomohla značnému počtu osob z cílové skupiny k lepšímu uplatnění na trhu práce a vytvořené výstupy tak dále mohou posloužit cílové skupině (náhradním rodičům - pěstounům) i po skončení projektu právě díky této webové aplikaci.