Síť služeb - Jihlavsko


Síť služeb byla jednou ze závěrečných prací účastníků Školy poradců projektu ESF1 z názvem Profesionalizace NRP. Účastníci měli za úkol zmapovat okolí svého bydliště (svůj okres či kraj) a sepsat služby, se kterými mají osobní pozitivní zkušenosti v rámci náhradního rodičovství.


Pedagogicko-psychologická poradna

http://pppji.cz

tel: 567 572 416

Adresa:
Třída legionářů 6
586 01 Jihlava

Nabízí odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku a terapii pro děti, poradenství pro rodiče, děti i školy.

Psychiatrická léčebna Jihlava

MUDr.Emil Herr

tel: 567 552 252

Adresa:
Brněnská 54, Jihlava

Dětský psycholog

PhDr.Dana Hrstková

tel: 567 574 557

Adresa:
Dům zdraví
Vrchlického 57
586 01 Jihlava

Logopedie

PhDr.Naďa Jozífková

tel: 567 574 530

Adresa:
Dům zdraví
Vrchlického 57
586 01 Jihlava

Psychocentrum, manželská a rodinná porada, o.s. a IC

http://psychocentrum.cz

tel: 567 215 532

Adresa:
Pod příkopem 4
586 01 Jihlava


Azylový dům pro matky s dětmi

http://nadejeprozivot.cz

tel: 567 331 452

Adresa:
Žižkova 108
586 01 Jihlava

Ambulance pro léčbu závislostí a patologického hráčství

MUDr.Juraj Tkáč

http://at-ambulance.cz

tel: 567 574 555

Adresa:
Dům zdraví
Vrchlického 57
586 01 Jihlava


Charita Jihlava

http://charitajihlava.cz

tel: 567 563 571

Adresa:
Jakubské náměstí 3
586 01 Jihlava


ERKO - nízkoprahový klub pro děti (jiného etnika)

http://charitajihlava.cz

tel: 567 563 571

Adresa:
Joštova 3
586 01 Jihlava


Vrak bar – nízkoprahový klub pro mládež

http://charitajihlava.cz

tel: 567 563 571

Adresa:
Žižkova 20
586 01 Jihlava


Zastávka Telč - nízkoprahový klub pro mládež

http://charitajihlava.cz

tel: 567 563 571

Adresa:
Špitální 611
588 56 Telč

Azylový dům pro matky s dětmi

tel: 567 331 452

Adresa:
Žižkova 2076/108, Jihlava

Email: azyl.jihlava@umc.cz

Život 90 Jihlava

http://www.zivot90-jihlava.cz/

tel: 567 310 837

Adresa:
Žižkova1872/89, Jihlava, PSČ 58601

Zkušenosti / popis:
Posláním z.s. ŽIVOT 90 – Jihlava je umožnit seniorům, zdravotně postiženým dětem a dospělým žít v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v aktivním a smysluplném zapojení se do společnosti.