Síť služeb - Pelhřimovsko


Síť služeb byla jednou ze závěrečných prací účastníků Školy poradců projektu ESF1 z názvem Profesionalizace NRP. Účastníci měli za úkol zmapovat okolí svého bydliště (svůj okres či kraj) a sepsat služby, se kterými mají osobní pozitivní zkušenosti v rámci náhradního rodičovství.


Pěstounské rodiny kraje Vysočina

Monika Dietrichová

http://pestvys.cz

tel: 739 014 224

Adresa:
Nová Cerekev 101, 39415 Nová Cerekev

email: pestounskerodiny@seznam.cz

Výchovný ústav Černovice

http://vucernovice.cz

tel: 565 492 201

Adresa:
Jirákova 285
394 94 Černovice


Klinický psycholog

PhDr. Jana Címlová

tel: 602 834 169

Adresa:
Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov

Zkušenosti / popis:
Několik roků má v péči děti z nejedné náhradní rodiny, rozumí problematice citové deprivace - velice dopručují mnozí náhradní rodiče.

Nevýhodou je dlouhodobě plný stav a dlouhé objednací lhůty.

Psychiatrická ambulance

MUDr. Leo Procházka

tel: 565 325 608

Adresa:
Zdravotnický dům, Svatovítské nám. 880, 393 01 Pelhřimov

Zkušenosti / popis:
Dobré reference.

Pro dospělé a mladistvé.

Logopedie

Mgr. Trčková

tel: 602 863 497

Adresa:
Nemocnice Jihlava

Zkušenosti / popis:
Dobrá osobní zkušenost

Dům dětí a mládeže

http://www.ddm.pel.cz

tel: 565 326 411

Adresa:
Třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov

Zkušenosti / popis:
Mají zkušenosti s přijatými dětmi.

Pedagogicko-psychologická poradna

PaedDr. Zdeněk Martínek - speciální pedagog - etoped

http://pedag-poradna.pel.cz

tel: 565 381 370

Adresa:
Solní, Pelhřimov, 39301 (přestěhováno z ulice Pražské)
e-mail: martinek.ppp@pel.cz

o speciálně pedagogické vyšetření dětí od 6 do 19 let
o etopedické vyšetření
o poradenství při volbě dalšího studijního oboru
o práce s rodinou
o krizová intervence
o vedení dětí s poruchami chování
o řešení šikanujícího chování, práce s třídními kolektivy
o práce s agresory, obětmi.

Zkušenosti / popis:
PaedDr. Zdeněk Martínek - speciální pedagog - etoped – velmi rozumný, vstřícný, odborník, zkušenosti s dětmi z NRP, rozumí i problematice šikany - doporučujeme

Pedagogicko-psychologická poradna

Mgr. Kateřina Foltinová - speciální pedagog

tel: 565 381 366

Adresa:
Solní, Pelhřimov, 39301

e-mail: foltinova.ppp@pel.cz

• speciálně pedagogické vyšetření dětí od 3 do 19 let
• poradenství při volbě dalšího studijního oboru
• práce s rodinou
• vedení dětí s poruchami učení
• logopedická péče.

Zkušenosti / popis:
Mgr. Kateřina Foltinová - speciální pedagog - milá, děti jí mají rády, ochotná, zná problematiku dětí z NRP – osobní mnohaletá zkušenost, doporučujeme