Síť služeb - Brno a okolí


Síť služeb byla jednou ze závěrečných prací účastníků Školy poradců projektu ESF1 z názvem Profesionalizace NRP. Účastníci měli za úkol zmapovat okolí svého bydliště (svůj okres či kraj) a sepsat služby, se kterými mají osobní pozitivní zkušenosti v rámci náhradního rodičovství.


Klubík

tel: 516 454 601

Adresa:
Plačkova 6, Boskovice 680 01

Terénní program pro mládež experimentující s drogami, krizová intervence v terénu.

Mateřské centrum

tel: 606 344 168

Adresa:
U lázní 1734, Boskovice 680 01

Programy pro maminky s dětmi

Půjčovna kompenzačních pomůcek

tel: 516 452 283

Adresa:
Havlíčkova 2126/19 Boskovice 680 01


Oblastní charita Blansko

tel: 516 455 294

Adresa:
Zajišťuje charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v regionu

Chráněné bydlení Letovice

tel: 739 244 678

Adresa:
Diakonie ČCE - Alšova 3, Letovice 679 61

Určeno pro klienty s lehkým mentálním a kombinovaným postižením od věku 19 let.

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

tel: 516 454 604

Adresa:
U lázní 1734, Boskovice 680 01

Betany Boskovice - sociální rehabilitace

tel: 516 452 147

Adresa:
Dukelská 12, Boskovice 680 01

Sociální rehabilitace poskytovaná osobám do 18 let věku s mentálním postižením

Ambulance dětské neurologie

MUDr. Jana Kučerová

tel: 532 234 915

Adresa:
FDNsP Černopolní 9, Brno


Ambulance dětského psychiatra

MUDr. Alena Palčíková

tel: 542 423 015

Adresa:
Masarykova 506/37, Brno 602 00

Ambulance dětské neurologie

MUDr. Jana Kučerová

tel: 532 234 915

Adresa:
FDNsP Černopolní 9, Brno

Ambulance dětské ortopedie a chirurgie

MUDr. Šimon Ondruš

tel: 532 234 432

Adresa:
FDNsP Černopolní 9, Brno

Alergologická a imunologická ambulance

MUDr. Zoja Penková

tel: 548 538 657

Adresa:
Krásného 20, Brno 636 00

Dětský klinický psycholog

PhDr. Martina Kosová

tel: 532 234 576

Adresa:
FDNsP Černopolní 9, Brno

Alergologická a imunologická ambulance

MUDr. Zoja Penková

tel: 548 538 657

Adresa:
Krásného 20, Brno 636 00

TRIALOG

PhDr. Milan Kotek

tel: 542 221 501

Adresa:
Colova 2182/17, Brno 616 00

Rodinná poradna se zaměřením na pěstounskou péči. Uzavírají Dohody pro výkon PP.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. - Centrum pro poruchy komunikace

tel: 516 426 426

Adresa:
Nádražní 10, Blansko 678 01
Ambulance klinické logopedie

Mgr. Ivona Vitouchová

tel: 516 491 233

Adresa:
Otakara Kubína 179/11, Boskovice 680 01

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Boskovice

tel: 516 454 178

Adresa:
Štefánikova 1142/2, Boskovice 680 01

Modrá linka- linka důvěry

tel: 549 241 010, 608 902 410

Adresa:
Telefonická pomoc pro rodiče, kteří hledají spolu s dospívajícími dětmi odpovědi na otázky vzájemného neporozumění, potíží ve škole a v rodině.

SVP Help me

http://helpme.cz

tel: 544 216 178, 544 234 629

Adresa:
Bořetická 2, 602 00 Brno


Brno - linka naděje

tel: 547 212 333 (nonstop)

Adresa:
Krizové linky bez konkrétního zaměření obecně nabízí pomoc v následujících oblastech:
• partnerské, osobní a rodinné problémy
• domácí násilí
• znásilnění či pohlavní zneužití
• závislosti
• sexuální a gynekologická problematika
• bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost
• sebevražedné myšlenky či pokusy
• úzkost a depresivní stavy
• úmrtí blízké osoby
• osamělost či ztráta smyslu života a duchovní otázky
• výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby

Dům na půli cesty

http://dumnapulicesty.cz

tel: mobil: 731 507 403 (vedoucí), 733 534 476 (pracovníci)

Adresa:
Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice (u Brna)

e-mail: dum@pestouni.cz

Sdružení pěstounských rodin

http://pestouni.cz

tel: 543 249 141

Adresa:
Anenská 10, 602 00 Brno

Popis činnosti organizace:
SPR je nestátní nezisková organizace, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.
Sdružení pěstounských rodin nabízí
1) vzdělávací semináře
2) supervizní setkání
3) individuální konzultace s psychologem, psychoterapeutem, popř. psychiatrem a jiným odborníkem