Síť služeb - Pardubicko


Síť služeb byla jednou ze závěrečných prací účastníků Školy poradců projektu ESF1 z názvem Profesionalizace NRP. Účastníci měli za úkol zmapovat okolí svého bydliště (svůj okres či kraj) a sepsat služby, se kterými mají osobní pozitivní zkušenosti v rámci náhradního rodičovství.


Amalthea

http://amalthea.pardubice.cz

tel: 466 302 058

Adresa:
Amalthea, o.s.
Adresa: Husova 199, 530 03 Pardubice
Poštovní adresa: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV

E-mail: amalthea@amalthea.pardubice.cz

Popis činnosti organizace:
Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Prostřednictvím osvětové, informační a vzdělávací činnosti rozvíjí a podporují sociální služby v oblasti péče o rodinu a dítě; iniciují spolupráci a komunikaci se státními i nestátními institucemi a hledají možnosti zvyšování kvality péče o rodinu a dítě; zvyšují podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí; poskytují podporu rodinám a jedincům v obtížné životní situaci; vytváří nabídku dostupných služeb v oblasti náhradní rodinné péče jako kontinuální podpůrný systém.