Síť služeb - Praha


Síť služeb byla jednou ze závěrečných prací účastníků Školy poradců projektu ESF1 z názvem Profesionalizace NRP. Účastníci měli za úkol zmapovat okolí svého bydliště (svůj okres či kraj) a sepsat služby, se kterými mají osobní pozitivní zkušenosti v rámci náhradního rodičovství.


Rozum a cit

http://nahradnirodina.cz

tel: 323 605 782

Adresa:
Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany

Email: tfc@rozumacit.cz

Zkušenosti / popis:
Dobrá osobní zkušenost se semináři, zprostředkovaně dobrá zkušenost s doprovázením náhradních rodin.

Středisko náhradní rodinné péče

http://nahradnirodina.cz

tel: 233 356 701

Adresa:
Jelení 91, 118 00 Praha 1

e-mail: info@nahradnirodina.cz

Zkušenosti / popis:
Z osobní zkušenosti doporučuji setkávání náhradních rodin, přednášky a semináře s odborníky.

Fond ohrožených dětí

http://fod.cz

tel: 224 236 655

Adresa:
Na Poříčí 6, Praha 1

Email: fod@fod.cz

Zkušenosti / popis:
Využívali jsme dovolené pro NR, oceňujeme vyjednané slevy na různé akce a vstupy do kulturních a historických památek.

Nadace Terezy Maxové dětem

http://terezamaxovadetem.cz

tel: 257 474 529

Adresa:
Plzeňská 5, 150 00 Praha 5

e-mail: monika.palenikova@terezamaxovadetem.cz

Zkušenosti / popis:
Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově v ČR, finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

http://nadacnifondklausovych.cz

tel: 224 372 196

Adresa:
Adresa: 119 08 Praha 1 - Hrad

E-mail: info@nadacnifondklausovych.cz

Zkušenosti / popis:
Poskytuje mimo jiné příspěvky na jazykové kurzy, řidičské průkazy a stipendia pro děti a mladé lidi z pěstounských rodin.

Křesťanská pedagogicko - psychologická poradna

PhDr. Ivana Bernardová - ředitelka

http://kppp.cz

tel: 222 322 624

Adresa:
Adresa: Pernerova 427/8, 180 00 Praha

Email: poradna@kppp.cz

RIAPS

http://csspraha.cz/krizove-centrum-riaps.html

tel: 222 586 768 (8-16 hod.), 222 582 151 (16-8 hod.)

Adresa:
Provoz: NONSTOP

E-mail: riaps@csspraha.cz

Zkušenosti / popis:
Krizové centrum Riaps je zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči o člověka v náročných životních situacích, které ohrožují jeho psychické zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry- terapeutky a sociální pracovnici do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, relaxační techniky a jiná práce s tělem, farmakoterapie a sociální poradenství.
Doplňkové služby
- krátkodobá hospitalizace na lůžkovém oddělení k překlenutí krizového období
- krátkodobé provázení klienta v rámci denního stacionáře
Ceník poskytovaných služeb
veškeré služby jsou plně hrazeny zákonným zdravotním pojištěním


AQUA VITAE

http://linkapomoci.cz

tel: bezplatný telefon: 800 108 000 pondělí 16.00 – 21:00 hod. středa 16.00 – 19.00 hod. čtvrtek 18:00 – 21:00 hod.

Zkušenosti / popis:
Poradna AQUA VITAE nabízí bezplatné poradenství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě.
Zprostředkováváme kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s lékaři (např. gynekology, genetiky), sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů, vyučujícími metodám plánovaného rodičovství, duchovními. Poskytujeme bezplatnou psychoterapeutickou odbornou pomoc ženám, které se vyrovnávají s následky interrupce nebo spontánního potratu.

PRAHA - DONA linka

http://donalinka.cz/

tel: 251 511 313

Adresa:
Provoz: NONSTOP

E-mail: dona@donalinka.cz

Zkušenosti / popis:
Pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím, jejich příbuzným a známým


BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

http://bkb.cz

tel: 251 511 313

Zkušenosti / popis:
Poskytují odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

Provoz: NONSTOP

Dům na půl cesty DOM 8

tel: 283 840 795

Adresa:
Braunerova 22 18000 Praha 8

Zkušenosti / popis:
V romantickém libeňském domě s travnatým dvorem, tělocvičnou, společnou kuchyní a sociálním zařízením bydlí klienti v 9 malých garsonkách.
- 9 míst pro mladé muže i ženy ve věku 17 – 27 let.
Podmínkou přijetí je osobní rozhovor s odborným pracovníkem DOMU a soulad mezi osobními cíli klienta a posláním a cíli Domu na půl cesty.
Bydlení je časově omezené.
Klient uzavírá Smlouvu o poskytování služby na dobu jednoho roku.
Smlouvu lze prodloužit na základě žádosti klienta a vyhodnocení jeho konkrétní situace.
Platba za měsíc pobytu činí 1500,- Kč a je splatná předem.
Klient se při příchodu do Domu na půl cesty zavazuje dodržovat jednoduchá Pravidla DPC.
e-mail: tykadlo@dom-os.cz.

Dům na půl cesty BYDLO

tel: 283 840 795

Adresa:
• Ječná 4, 120 00 Praha 2
• Blanická 17, 120 00 Praha 2

Zkušenosti / popis:
V běžných domech činžovního typu se nachází jednolůžkové bytové buňky, ve kterých klienti bydlí.
Je zde 6 míst pro mladé muže i ženy ve věku 18-27 let.
Podmínkou přijetí je osobní rozhovor s odborným pracovníkem DOMU soulad mezi osobními cíli klienta a posláním a cíli Domu na půl cesty.
Bydlení je časově omezené.
Klient uzavírá Smlouvu o poskytování služby.
Smlouvu lze prodloužit na základě žádosti klienta a vyhodnocení jeho konkrétní situace.
Platba za měsíc pobytu činí 2000,- Kč a je splatná předem.
Klient se při příchodu do Domu na půl cesty zavazuje dodržovat jednoduchá Pravidla DPC.
e-mail: tykadlo@dom-os.cz.

Psychotesty pro řidiče

PhDr. Jindřich Vaněk

tel: 777 287 367, 271 732 168

Adresa:
Na Šafránce 39, 10100 Praha 10 - Vinohrady

E-mail: info@psychology.cz

Psychotesty pro řidiče Psychotesty pro vybodované řidiče včetně posudků na počkání!

Linka důvěry Psychiatrické léčebny Bohnice

tel: 284 016 666

Adresa:
Nonstop provoz. Telefonní poplatky za hovor dle standardních tarifů. Pro děti, dospívající i dospělé.

Dům rodin Smečno

http://dumrodin.cz

tel: 312 526 768

Adresa:
U zámku 5, 273 05 Smečno

E-mail: dumrodin@volny.cz

Popis činnosti organizace:
Sdružení si bere za cíl pořádat a dále rozvíjet preventivní programy pro rodiny a svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli.

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

http://mikulasops.cz

tel: 226 222 044

Adresa:
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

E-mail: info@mikulasops.cz

Popis činnosti organizace:
Posláním Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je podporovat plný a harmonický rozvoj dítěte a rodiny jako základní jednotky společnosti.